منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پایان پشتیبانی فدورا ۱۹

eol-fedora19

همانطور که قبلا در خبرها گفته شد فدورا ۱۹ ار تاریخ ۰۶-۰۱-۲۰۱۵ دیگر پشتیبانی نمی شود و بروزرسانی برای آن منتشر نمی شود.گفتنی است نسخه ی های پایدار فدورا ۲۰ و فدورا ۲۱ می باشند که کاربران می توانند از آنها استفاده کنند یا اینکه فدورای خود را به آنها بروزرسانی نمایند که برای بروزرسانی به نسخه ی بالاتر می توانید از ابزار FedUp استفاده نمایید.

گفتنی است فدورا ۲۰ تا یک ماه پس از انتشار فدورا ۲۲ پشتیبانی می شود و همچنین فدورا ۲۱ تا یک ماه پس از انتشار فدورا ۲۳ پشتیبانی می شود.برای اطلاعات بیشتر می توانید به اینجا مراجعه نمایید و برای اطلاع از نسخه های فدورایی که دیگر پشتیبانی نمی شوند و اصطلاحا به EOL رسیدند می توانید به اینجا مراجعه نمایید و برای دیدن چرخه حیات انتشار فدورا به اینجا مراجعه نمایید.

 برچسب ها : , , , , , , , , , ,