منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پایان یک طرح

با ترجمه BashPitfalls (یاداشت قبلی) نزدیک به ۸۰ تا ۹۰ درصد محتوای  Greg's Wiki در باره ‌Bash را ترجمه کرده‌ام که تمام آن در وبلاگ اختصاص یافته به آن در  اینجا قرار گرفنه است و با این یادداشت طرح فوق از طرف من پایان یافته قلمداد می‌گردد. باشد که جویندگان آن را بیابند و مورد استفاده قرار بدهند و امیدوارم برایشان سودمند باشد.

یک راهنمای آموزشی دیگر در دست ترجمه دارم که از مورد اخیر مبتدی پسندتر خواهد بود، البته با سبکی متفاوت، اما تصمیم دارم پس از به پایان رساندن ترجمه، آن را به طور کامل در یک وبلاگ قرار بدهم، نه به طور قسمتی و متوالی، که البته به صورت یک یادداشت در اینجا نیز اطلاع خواهم داد. امیدوارم مخصوصاً برای آن‌ها که به تازگی تصمیم به استفاده از خط فرمان گنو-لینوکس می‌گیرند مفید واقع شود. تا زمانی دیگر (و نه چندان دور).