منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پایش میکروتیک های همسایه

پایش میکروتیک های همسایه

در این قسمت قصد داریم چگونگی بررسی میکروتیک های همسایه یک میکروتیک رو مشاهده کنیم . البته این روش در صورتی که مدیر شبکه ، پورت های مربوط به پروتوکل discovery  میکروتیک را غیرفعال نکرده باشد ، یا خود این پروتوکل را روی میکروتیک غیر فعال نکرده باشد قابل مشاهده است .

 

دریافت فایلبرچسب ها :