منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پخش فایل های midi در لینوکس

برای پخش فایل های mid یا midi در لینوکس، احتیاج به timidity داریم. و همچنین به freepats. بنابراین بوسیله ی پکیج منیجر این دو بسته رو نصب کنید.

من در پارسیکس ۳.۷ بوسیله totem و exail فایل های midi رو از این طریق اجرا کردم.