منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پرامتر parallel_degree_policy

پارامتر parallel_degree_policy در دیتابیس Oracle برای تعیین روش استفاده از پردازش‌های همروند در پردازش‌های عملیاتی (DML و DDL) استفاده می‌شود. این پارامتر مقادیر AUTO و MANUAL را پشتیبانی می‌کند. - AUTO: در حالت AUTO، دیتابیس به صورت خودکار مشخص می‌کند که آیا باید از پردازش‌های همروند برای اجرای پردازش‌های DML و DDL استفاده شود یا خیر. این روش پیش‌فرض برای پردازش‌های همروند در دیتابیس Oracle است. - MANUAL: در حالت MANUAL، تصمیم اجرای پردازش همروند بر عهده