منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پرسش و پاسخ به فارسی!

دوستان، چنانکه می‌دانید وب‌گاه رسمی لیبره‌آفیس یک بخش هم برای پرسش و پاسخ دارد.
این بخش از چند زبان پشتیبانی می‌کرد که متأسفانه فارسی در میانشان نبود.
امروز متوجه شدم که خوشبختانه زبان فارسی هم به این قسمت از وب‌گاهشان اضافه شده و الان می‌توانید سؤالات خود را به زبان فارسی در این بخش مطرح کنید.برچسب ها :