منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پرسش و پاسخ شماره ۱۱۰


آیا می‌توانم چیزی مشابه الگوها(templates) را با bash به کار ببرم؟

Bashهیچ روش درونی برای استفاده از قالب ها( templates) ندارد. اگر چه، نسبت به اهداف واقعی خود، ممکن است فقط بتوانید شگرد ارزیابی فایل با یک bash جدید یا پوسته نمونه را به کار ببرید.

به هر حال، این مطلب در صفحه TemplateFiles بحث شده است.

پرسش و پاسخ 110 (آخرین ویرایش ‎2013-03-18 18:07:40‎ توسط 12)