منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پرسش و پاسخ شماره ۲۳


پرسش و پاسخ‌های رایج Bash  در Greg\'s Wiki

پرسش و پاسخ شماره ۲۳

من می‌خواهم به پوسته محاوره‌ای که مستعارها و توابع ویژه‌ای دارد، نه آنها که در ‎ ~/.bashrc‎ کاربر هست، متصل شوم.

فقط یک فایل شروع اولیه(start-up) متفاوت تعیین کنید:

bash --rcfile /my/custom/bashrc

نوع دیگر پرسش: من اسکریپتی دارم که یک محیط را تنظیم می‌کند، و من می‌خواهم در انتهای آن، کنترل را به کاربر بدهم.

در انتهای اسکریپت دستور ‎ exec bash‎ را برای آغاز کردن پوسته محاوره‌ای قرار بدهید. این پوسته از محیط ارث می‌برد(که شامل مستعارها نیست، اما اشکالی ندارد، زیرا مستعارها بسیار بد می‌باشند). البته، همچنین باید مطمئن شوید که اسکریپت شما در یک ترمینال اجرا می‌شود -- در غیر اینصورت، باید به عنوان مثال با استفاده از دستور ‎ exec xterm -e bash‎ آنرا ایجاد کنید.


CategoryShell

پرسش و پاسخ 23 (آخرین ویرایش ‎ 2010-08-20 12:27:03 ‎ توسط rrcs-24-39-102-30)