منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پرسش و پاسخ شماره ۴۹


چگونه می‌توانم به روزرسانی‌های دوره‌ای یا پیوست کردن‌ها به یک فایل راببینم؟(مثل: رشد فایل log )

tail -f‎ رشد یک فایل ثبت وقایع را به شما نشان می‌دهد. در بعضی سیستم‌ها(برای مثال OpenBSD)، این به طور خودکار تبدیل یک فایل لاگ به فایل جدیدی با همان نام را دنبال می‌کند(که به طور معمول همانست که شما می‌خواهید). برای به دست آوردن همین توانایی در سیستم‌های گنو، به جای آن از ‎ tail -F‎ استفاده کنید.

این فقط در صورتی مفید است که به روزرسانی‌های فایل پس از آخرین نوبتی که آنرا دیده‌اید، مورد نیازتان باشد.

# آغاز می‌شود n=1 با تنظیم 
   tail -n $n testfile; n="+$(( $(wc -l < testfile) + 1 ))"

هر بار فراخوانی این کُد، به روزرسانی فایل را از جایی که آخرین بار متوقف شده‌ایم ارائه می‌دهد. اگر شماره سطر جایی که می‌خواهید از آنجا شروع کنید را می‌دانید، n را برابر آن عدد قرار بدهید.


CategoryShell

پرسش و پاسخ 49 (آخرین ویرایش ‎ 2010-06-25 20:17:30 ‎ توسط MatthiasPopp)