منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پرسش و پاسخ شماره ۴


پرسش و پاسخ‌های رایج Bash  در Greg\'s Wiki

پرسش و پاسخ شماره ۴

4. چگونه بررسی نمایم که آیا یک شاخه، خالی است یا خیر؟ چطور هر فایل ‎*.mpg‎ را بررسی کنم، یا تعداد آنها را شمارش کنم؟

در Bash، می‌توانید این کار را به طور مطمئن و به آسانی با گزینه‌های nullglob و dotglob (که رفتار globbing را تغییر می‌دهند) و یک آرایه انجام دهید:

پاسخ مشروح را در اینجا ‎[BashFAQ/004]‎ ملاحظه نمایید: