منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پرسش و پاسخ شماره ۸۰


چگونه می‌توانم مستعاری ایجاد کنم که یک شناسه دریافت کند؟

نمی‌ توانید. مستعارها در bash بینهایت ابتدایی هستند، و در حقیقت برای هیچ مقصود مهمی مناسب نمی‌باشند. حتی صفحه مستندات bash به طور صریح می‌گوید:

  • هیچ مکانیسمی برای استفاده از شناسه‌ها در جایگزینی متن وجود ندارد. اگر شناسه‌ها مورد نیاز هستند، باید یک تابع پوسته استفاده بشود(توابع پایین را ببینید).

به جای آن از تابع استفاده کنید. برای مثال:

settitle() { case $TERM in *xterm*|*rxvt*) echo -en "\e]2;$1\a";; esac; }

اوه، در ضمن: مستعارها در اسکریپت‌ها مجاز نیستند. آنها فقط در پوسته‌های محاوره‌ای مجاز می‌باشند، و حقیقتاً چنین است چونکه اگر آنها به طور کلی برچیده می‌شدند، کاربران با صدای بلند فریاد می‌کشیدند. اگر شما یک اسکریپت می‌نویسید، همیشه به جای آن از تابع استفاده کنید.


پرسش و پاسخ 80 (آخرین ویرایش ‎2008-11-22 23:25:45‎ توسط GreyCat)