منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پروسس های Zombie در لینوکس چیست ؟

به نام اهورامزدای پاک Zombie-Process چیست ؟ در لینوکس دو پروسس پدر و فرزند وجود دارد زمانی که پروسس فرزند از بین میرود درحالتی قرار میگیرد که پروسس پدر میتواند آن را دوباره سازی با … کند در این حالت به پروسس فرزند Zombie میگوییم زیرا نه کاملا نابود شده و نه زنده (درحال اجرا)...

Continue Reading

نوشته پروسس های Zombie در لینوکس چیست ؟ اولین بار در گشتاسب مظفریان - GMozafarian پدیدار شد.برچسب ها : , , ,