منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پروژه آزمایشی تولید کفش کتانی با استفاده از تکنولوژی چاپ سه بعدی

پروژه آزمایشی تولید کفش کتانی با استفاده از تکنولوژی چاپ سه بعدی

Nikkhah113

در حال حاضر، چاپ سه بعدی بیشتر جنبه آزمایشی دارد. این صنعت نتوانسته است چندان سریع، انقلابی در تولیدات مصرفی به وجود آورد ولی ایده های خلاقانه و جالبی را بخصوص در حوزه کفش داشته است. آزمایشگاه خود مونتاژ MIT، در ادامه پژوهش خود بر روی مواد فعال، بر روی چاپ سه بعدی یکی از منحصربفردترین امکانات پوششی پا کار می کنند. کفشی که می تواند به گونه ای برنامه ریزی شود که با خطوط و زوایای پا، تطبیق داده شود.