منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پروژه ی عید برنامه نویسی پیشرفته

project پروژه ی عید برنامه نویسی پیشرفته

شما می توانید  فایل پی دی اف پروژه را از این لینک دانلود کنید : پروژه برنامه نویسی پیشرفته – عید

این پروژه  از بخش های زیر تشکیل شده است:

۱ چهار ضلعی

۲ هشت وزیر

۳ شبیه سازی بازی مار

۴ جمع اعداد بزرگ

۵ شبیه سازی بازی فلپی برد

نوشتن برنامه های چهار ضلعی  جمع اعداد بزرگ  و هشت وزیر اجباریست. از بین برنامه های مار و شبیه سازی بازی فلپی برد باید یکی را به اختیار خودتان انتخاب کنید.

نکته : تا جایی که می توانید از استراک یا کلاس استفاده کنید مثلا در برنامه مار برای مار یک استراکت و برای سیب ها هم یک استراکت و برای زمینی که در آن حرکت می کند هم یک استراکت در نظر بگیرید.تا جای ممکن هر چیزی را که می توانید به صورت استراکت یا کلاس در آورید

نکته: زبان برنامه نویسی سی یا سی پلاس پلاس است و پروژه چهار تا پنچ نمره دارد.

نکته: همون طور که در برنامه نویسی مقدماتی دیدید به افرادی که خودشان ننوشته اند نمره ای داده نمی شود و در صورت دیدن هر گونه مشابهت در کد نمره کم خواهد شد.

نکته : پروژه را می توانید به صورت تکی یا تیم های دونفره انجام دهید و در روز تحویل پروژه از افرادی که دو نفره کار کرده اند به صورت جداگانه پروژه تحویل گرفته می شود و میانگین نمره آن ها برای هر فرد لحاظ می شود.

تاریخ تحویل پروژه :  ۱۸/۱/۹۳

و در آخر هم از  آقای آهنگری ،شکری، جمالی و رفیعی تشکر می کنم که در طراحی ، ایجاد تصویر و ویرایش متن کمک کردند icon smile پروژه ی عید برنامه نویسی پیشرفته

digg پروژه ی عید برنامه نویسی پیشرفته  reddit پروژه ی عید برنامه نویسی پیشرفته  stumbleupon پروژه ی عید برنامه نویسی پیشرفته  yahoo buzz پروژه ی عید برنامه نویسی پیشرفته  dzone پروژه ی عید برنامه نویسی پیشرفته  facebook پروژه ی عید برنامه نویسی پیشرفته  delicious پروژه ی عید برنامه نویسی پیشرفته  dotnetkicks پروژه ی عید برنامه نویسی پیشرفته  dotnetshoutout پروژه ی عید برنامه نویسی پیشرفته  linkedin پروژه ی عید برنامه نویسی پیشرفته  technorati پروژه ی عید برنامه نویسی پیشرفته  twitter پروژه ی عید برنامه نویسی پیشرفته  google buzz پروژه ی عید برنامه نویسی پیشرفته  برچسب ها : , ,