منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پشتیبان گیری ساده از دیتابیس MySql

پشتیبان گیری از اطلاعات یک دیتابیس در MySql با برنامه های مختلفی امکان پذیر می باشد. یکی از پرکاربرد ترین این و قدرتمند ترین نرم افزارها، برنامه mysqldumper در سیستم عامل لینوکس است، که خروجی آن به صورت یک فایل متنی با قالب SQL می باشد.

به طور کلی ساختار کلی و ساده برای استفاده از این برنامه در خط فرمان لینوکس به این صورت می باشد:

mysqldump -u user -p databasename > databasename.sql

دستور فوق از دیتابیسی که برایش مشخص شود به طور کامل شامل ساختار و کل دیتای ذخیره شده تا آن لحظه روی دیتابیس را بدون functions و procedures به صورت قالب زبان SQL در یک فایل متنی مشخص شده خروجی می گیرد.

اما برای اینکه بتوان در خروجی functions  و procedures را نیز به همراه ساختار و دیتای دیتابیس داشته باشیم کافی است تا همانند زیر از سویچ routines– استفاده شود

mysqldump -u user -p --routines databasename > databasename.sql

اما برای اینکه بتوان در خروجی functions و procedures را نیز بدون ساختار و دیتای دیتابیس داشته باشیم کافی است تا همانند زیر استفاده شود

mysqldump -u user -p --routines --no-create-info --no-data --no-create-db --skip-opt databasename > databasename.sql

در این نوشته سعی شد تا به صورت خیلی خلاصه ااز دیتابیس MySql یک فایل پشتیبان ایجاد شود.

mysqldump -u user -p databasename > databasename.sql

The post پشتیبان گیری ساده از دیتابیس MySql appeared first on دست نوشته های یک تازه کار.برچسب ها : , , , , ,