منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پیاده سازی RAID 10 در لینوکس

RAID 10 یا RAID 1+0 ترکیبی از دو RAID 1 و یک RAID 0 است و از نوع RAID ترکیبی است. اساس آن به این صورت است که نخست RAID 1 یا Mirroring Raid ایجاد شده و سپس روی آنها RAID 0 یا Striping Raid ایجاد خواهد شد. این نوع RAID سطحی بالا از کارایی I/O (یا High level I/O performance)،  افزونگی داده ها (یا Data redundancy) و همچنین تحمل پذیری خطای دیسک یا (Disk fault tolerance) را همراه دارد. همانطور که می دانید کارایی بالای I/O از ویژگی های RAID 0 و دیگر ویژگی از سوی RAID 1 هستند.در این پست با توجه به شکل زیر نخست دو دیوایس از سطح RAID 1 را ایجاد کرده و سپس روی آنها سطح RAID 0 پیاده سازی خواهد شد. همانطور که ملاحضه می کنید به دلیل mirroring سطح 1 محتویات دو دیسک Disk 1 و Disk 2 یکسان و همچنین بازهم به دلیل mirroring سطح 1 محتویات دو دیسک Disk 3 و Disk 4 نیز باهم یکسان است. در نهایت با پیاده سازی سطح 0 بر روی دو دیوایس سطح 1 ویژگی کارایی بالای I/O مربوط به سطح 0 اعمال می شود به این صورت که داده ها بر روی دیسک های mirror پخش یا strip می شوند.

raid10linux

گام های پیاده سازی RAID 1+0 یا RAID 10

  • از یک ماشین مجازی که هر توزیعی از لینوکس می تواند باشد استفاده می کنیم. چهار دیسک اضافی که هر کدام پنچ گیگابایت هستند به منظور پیاده سازی به ماشین مجازی (با توجه به شکل بالا) اضافه می کنیم.
  • دو دیسک Disk 1 = /dev/sdb و Disk 2 = /dev/sdc برای نختسین دیوایس سطح 1 که dev/md0/ نام دارد و دو دیسک Disk 3 = /dev/sdd و Disk 4 = /dev/sde برای دومین دیوایس سطح 1 که dev/md1/ نام دارد استفاده می شوند.
  • دو دیوایس سطح 1 یعنی dev/md0/ و dev/md1/ برای پیاده سازی سطح 0 استفاده می شوند و از دیوایس dev/md2/ برای پیاده سازی سطح 0 بر روی دیوایس md0 و md1 استفاده می کنیم.
  • ایجاد سیستم فایل بر روی دیوایس نهایی که dev/md2/ می باشد. به طور مثال سیستم فایل ext3, ext4 یا هر سیستم فایل دیگری را می توان استفاده کرد.
  • ایجاد نقطه اتصال به منظور mount کردن دیوایس نهاییف یعنی دیوایس md2 بر روی آن و در نهایت ویرایش فایل etc/fstab/ به منظور اتصال دائمی.

از دستور زیر به منظور ایجاد سطح 1 بر روی دو دیسک sdb و sdc استفاده می کنیم.

mdadm–create /dev/md0 –run –level=1–raid-devices=2 /dev/sdb  /dev/sdc

و از دستور زیر برای ایجاد سطح 1 بر روی دو دیسک sdd و sde استفاده می کنیم.

mdadm–create /dev/md1 –run –level=1–raid-devices=2 /dev/sdd  /dev/sde

raid10linux1

پس از ایجاد دو دیوایس md0 و md1 برای سطح 1، باید مطابق با دستور زیر بر روی این دو دیوایس سطح 0 را با استفاده از دیوایس md2 پیاده سازی کنیم.

mdadm–create /dev/md2 –run –level=0  chunk=64 –raid-devices=2 /dev/md0 /dev/md1

raid10linux2

در نهایت باید بر روی دیوایس نهایی، یعنی دیوایس md2 سیستم فایل را ایجاد کنیم. ممکن است با توجه به توزیع خود (قدیمی بودن آن) نتوانید برخی از دستور های زیر را به دلیل عدم وجود و پشتیبانی سیستم فایل را نصی کنید. به هر حال می تواند هر کدام از دستور های زیر را که مایلید اجرا کنید.

mkfs.ext2 /dev/md2

mkfs.ext3 /dev/md2

mkfs.ext4 /dev/md2

mkfs.xfs /dev/md2

mkfs.reiserfs /dev/md2

mkfs.btrf /dev/md2

raid10linux3

با دستور بالا سیستم فایل ext4 را بر روی آن ایجاد کردیم. با دستور های زیر نخست یک دایرکتوری به نام raid10 زیر دایرکتوری / ایجاد کرده و دیوایس را به آن mount می کنیم.

mkdir /raid10

mount /dev/md2 /raid10

و برای اتصال دائمی و ماندگاری پس از بوت شدن مجددف مطابق با شکل زیر فایل etc/fstab/ را ویرایش کنید.

raid10linux4

و در نهایت برای مشاهده جزییات از دستور زیر استفاده کنید.

mdadm –detail /dev/md2

raid10linux5برچسب ها : , , , , , ,