منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پیاده سازی RAID0 بر روی لینوکس

از RAID0 برای بالا بردن کارایی و سرعت خواندن و نوشتن از/بر روی دیسک ها استفاده می شود که حداقل به دو دیسک برای پیاده سازی نیاز است. در این مطلب چگونگی پیاده سازی آنرا بر روی توزیع لینوکسی با استفاده از دو دیسک (دو دیوایس dev/sdc1/ و dev/sdd1/) و دستور mdadm پیاده سازی می کنیم. می توانید از مطب “RAID های صفر، یک و پنج و RAID01 و RAID10” با ساختار RAID0 آشنا شوید. از یک ماشین مجازی که بر روی آن دستور mdadm نصب شده و همچنین شامل دو دیسک به اندازه 5 گیابایت استفاده کرده ایم.

fdisk -l

همانطور که می بینید در دو شکل بالا دو دیوایس sdc و sdd برای پارتیشن بندی و سپس سوار کردن سیستم فایل بر روی آنها و در نهایت استفاده برای پیاده سازی RAID0 موجود است.

fdisk /dev/sdc

Press n ->Press p -> Press Entet -> Press Enter -> Write +5000M  create partition size=5GB ->Press t -> Press w

برای ایجاد یک پارتیشن 5 گیابایتی بر روی دیسک sdc نخست دستور fdisk /dev/sdc را اجرا کنید. سپس برای ایجاد یک پارتیشن حرف n را نوشته و Enter کنید. سپس حرف p برای ایجاد Primary Partition نوشته و Enter کنید. در خط بالا دو Press Enter پیاپی برای قبول کردن default است. سپس 5000M+ را برای ایجاد یک پارتیشن 5 گیابایتی بر روی آن نوشته و Enter کرده. حرف t را برای تغییر نوع پارتیشن استفاده کنید. هملنطور که در شکل بالا می بینید پس از t و Enter کردن، جلوی Hex Code کلمه fd که معرف Linux Riad است را وارد کنید و در نهایت w را برای write شدن تغییرات نوشته و Enter کنید. همین کار را برای dev/sdd/ نیز انجام دهید تا دو پارتیشین dev/sdc1/ و dev/sdd1/ ایجاد شوند.

fdisk /dev/sdd

حال با کمک از دستور partprobe جدول پارتیشن را بروزرسانی می کنیم

partprobe

سپس دستور fdisk -l را اجرا کنید و خواهید دید که پارتیشن ها ایجاد شده اند.

fdisk -l

حال دستور زیر را اجرا کنید تا دیوایس های آماده شده به دیوایس dev/md0/ برای پیاده سازی RAID بر روی md0 اختصاص داده شود. شرح سوییچ های دستور زیر در مطلب مرتبط با دستور mdamd بیان شده است.

 mdadm –create /dev/md0 –level=0 –raid-devices=2 /dev/sdc1 /dev/sdd1

با استفاده از دستور زیر می توانید جزییاتی از RAID و دیوایس را ببینید

mdadm –detail /dev/md0

پس از انجام تمامی گام های بالا یک دیوایس به نام md0 ایجاد شده است که به آن دو دیسک به نام های sdc1 و sdc2 اختصاص داده شده است. md0 یک virtual disk است که برای استفاده از آن باید بر روی آن سیستم فایل (مثلا ext3 یا ext4) ایجاد کرده و سپس آنرا بر روی یک دایرکتوری mount کرد.

mkfs.ext3 /dev/md0

OR

mkfs.ext4 /dev/md0

در نهایت نوبت به متصل کردن آن بر روی یک دایرکتوری، مانند دایرکتوری raid0/ می رسد :

mkdir /raid0

mount /dev/md0 /raid0

از فایل mdstat زیر دایرکتوری proc/ می توانید وضعیت دیوایس را مشاهده کنید

cat /proc/mdstatبرچسب ها : , , , , ,