منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پیدا کردن اطلاعات بایوس، مادربورد و پردازنده از خط فرمان ویندوز

نرم افزارهای گرافیکی بسیاری برای بدست آوردن اطلاعات سیستمی و سخت افزاری برای سیستم عامل ویندوز وجود دارد. اما به عنوان یک راهبر سیستم عامل بایستی بتوانید بدون این نرم افزارهای گرافیکی اطلاعات لازم را بدست بیاورد. در ویندوز می توان از دستور wmci اطلاعاتی درباره بایوس، مادربورد و پردازنده سیستم بدست آورد. از دستورهای خط فرمان در صورتی که برنامه گرافیکی وجود نداشته باشد، این دستورها اطلاعات لازم را بدست می آورند.

از دستور زیر می توان اطلاعات بایوس سیستم را بدست آوریم:

wmic bios get name,serialnumber,version

wmci_command_get_hw_info_1

برای بدست آوردن اطلاعاتی درباره پردازنده سیستم می توانید از دستور زیر استفاده کنید.

wmic cpu get name,CurrentClockSpeed,MaxClockSpeed

wmci_command_get_hw_info_2

wmic cpu get name,CurrentClockSpeed,MaxClockSpeed /every:1

برای آنکه اطلاعات هر یک دقیقه یکبار اجرا شود در دستور بالا از سوییچ every:1/ استفاده می کنیم. برای آنکه مدل کامپیوتر را پیدا کنیم.

wmic csproduct get vendor, version

wmic computersystem get model,name,manufacturer,systemtype

wmci_command_get_hw_info_3برچسب ها : , , , ,