منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پیدا کردن تعداد پروسس مربوط به یک سرویس در لینوکس

سلام . همانطور که مستحضر هستید دستورات زیادی برای مدیریت پروسس ها وجود داره که همگی به نوبه خودشون در شرایط مختلف کارساز و موثر هستند . یکی از این دستورات pidof هست که الفبای این دستور به شکل زیر هست :

[root@oslearn ~]# pidof httpd
29217 29216 29215 29214 29211 29203 29250 28993 28883 28857 1232

حال با استفاده از wc و سویچ w تعداد این پروسه ها کلمات را بدست می آوریم :

[root@oslearn ~]# pidof httpd | wc -w

همان طور که گفته شد در دستور فوق ابتدا PID های پروسس های httpd را دریافت کردیم سپس با دستور wc تعداد کلمات (words) را شمارش کردیم .

روشی دیگر !!!!

pidof httpd | tr -t " " "\n" | wc -l

دقیقا مثل بالا عمل کردیم با این تفاوت که فاصله های بین خروجی دستور pidof را به new line تبدیل کردیم سپس با استفاده از سویچ l تعداد هر خط را شماردیم که دقیقا برابر با تعداد پروسس ها است .برچسب ها :