منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پیدا کردن دیوایس اختصاص داده شده به USB Storage

زمانی که USB Storage ها مانند Flash Memory  و هارد اکسترنال را به لینوکس وصل می کنیم، لینوکس یک Block Device‌ را به آن اختصاص می دهد. برای آنکه بتوانیم USB‌ را بر روی لینوکس mount کنیم باید دیوایس اختصاص داده شده به آنرا پیدا کنیم.

استفاده از دستور udevadm

udevadm info --query=all -n /dev/sdb | grep ID_BUS

خروجی دستور بالا در سیستم من E: ID_BUS=usb است و این دیوایس مختص به یک USB Storage‌ است و از طرف دیگر خروجی دستور زیر E: ID_BUS=ata است و این دیوایس مختص به یک هارد دیسک است.

udevadm info --query=all -n /dev/sda | grep ID_BUS

همچنین می توانید از دستور زیر نیز متوجه شوید که دیوایس مربوط به USB Storage کدام دیوایس است.

ls -l /dev/disk/by-id/usb*

همچنین می توانید از دستور fdisk -l نیز استفاده کنید و از خروجی آن دیوایس ها را مشاهده کنید.

Disk /dev/sda: 298.1 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: AE5AEAE6-8665-4137-B240-5B7A0E65BD85

Device     Start    End  Sectors  Size Type
/dev/sda1     40  409639  409600  200M EFI System
/dev/sda2   409640 223324143 222914504 106.3G Apple Core storage
/dev/sda3 223324144 224593679  1269536 619.9M Apple boot
/dev/sda4 224593680 347473919 122880240 58.6G Linux filesystem
/dev/sda5 347473920 364251135 16777216   8G Linux swap
/dev/sda6 364251136 366348287  2097152   1G Linux filesystem
/dev/sda7 366348288 571148287 204800000 97.7G Linux filesystem
/dev/sda8 571148288 573196287  2048000 1000M EFI System


Disk /dev/sdb: 7.2 GiB, 7739768832 bytes, 15116736 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000برچسب ها : , , , , , ,