منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پیدا کردن فهرستی از کاربران و مجوز های آنها در MySQL

در هر سیستم پایگاه داده ای، هر کاربر دارای مجوز هایی برای انجام فعالیت های داده شده به او است. در MySQL یک Database به نام mysql وجود دارد که شامل جدولی به نام users می باشد که فهرستی از تمامی کاربران مجود در سیستم پایگاه داده را ذخیره کرده است. در MySQL هر حساب کاربری شامل دو مولفه ی : نام کاربری (USER) و نام میزبان (HOST) می باشد که بصورت user@host نشان داده می شود. ممکن است دو کاربر root را ببینید که یکی در localhost و دیگری در میزبان دیگری به آدرس 192.168.1.100 قرار داشته باشد که به ترتیب به صورت root@localhost و root@192.168.1.100 نشان داده می شوند. علامت % نشان دهنده تمامی میزبان ها (HOST ها) می باشد. نخست با کاربر root یا کاربری که مجوز select بر روی جدول users از پایگاه داده mysql را داشته باشد به سیستم متصل شده و Query زیر را اجرا کنید :

;select user,host from mysql.user

برای پیدا کردن مجوز های کاربر root در تمامی میزبان ها (HOST ها) از پرس و جوی زیر استفاده کنید :

;’%’ @ ‘show grants for ‘rootبرچسب ها : ,