منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پیدا کردن پورت های باز از طریق دیوایس dev/proto/

دستور ها و روش های متفاوتی برای پیدا کردن پورت های باز وجود دارد. زمانی که پورتی باز باشد به این معنی است که آن پورت در حال گوش دادن (Listening) به درخواست ها است. هر سرویس دارای یک شماره پورت خاص است. به طور مثال ۲۲ پورت مربوط به سرویس ssh است.

کدام پورت ها در لینوکس باز هستند

به جز روش های بالا می توان از شبه دیوایس های dev/tcp/hostname/port_number/ و  dev/udp/hostname/port_number/  استفاده کرد. این دو شبه دیوایس به ترتیب برای ارتباط به پروتکل های tcp و  udp استفاده می شود. hostname آدرس یک سرور (محلی یا راه دور) و port_number  نیز شماره پورت مربوطه است.

به طور مثال دستورهای زیر به ترتیب بررسی می کند که آیا پورت های ۲۲ و ۲۵ به ترتیب بر روی پروتکل های tcp و udp باز است یا خیر.

(echo > /dev/tcp/127.0.0.1/22) &> /dev/null && notify-send "TCP Port 22 is open" || notify-send "TCP Port 22 is not open"
(echo > /dev/udp/127.0.0.1/25) &> /dev/null && notify-send "TCP Port 25 is open" || notify-send "TCP Port 25 is not open"

همچنین از دستورهای زیر می توان برای بررسی پورت ها بر روی یک ماشین راه دور به آدرس 192.168.1.5 استفاده کرد.

(echo > /dev/tcp/192.168.1.5/22) &> /dev/null && notify-send "TCP Port 22 is open" || notify-send "TCP Port 22 is not open"
(echo > /dev/tcp/192.168.1.5/25) &> /dev/null && notify-send "TCP Port 25 is open" || notify-send "TCP Port 25 is not open"

 برچسب ها : , , , , , , , , ,