منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پیدا کردن Stale Session ها (جلسه های کهنه) در اوراکل

به ازای هر نام کاربری/گذرواژه که از طریق برنامه هایی مانند SQL*PLUS و ورود موفقیت آمیز، یک جلسه یا Session به ازای آن نام کاربری/گذرواژه ایجاد می شود که دارای دو مشخصه اصلی sid و username است. جلسه ها منابع سیستم را استفاده می کنند پس ممکن است در صورتی که جلسه ای برای مدتی بیکار مانده باشد، یعنی از زمان اجرای آخرین دستور مدت زیادی گذشته باشد باعث استفاده بی مورد و هدر رفتن منابع شوند. در Data Digtionary پایگاه داده اوراکل، View ای به نام v$session وجود دارد که اطلاعات کاملی از جلسه های ایجاد شده می دهد.با کوئری گرفتن از این View می توانید از روی فیلد last_call_et متوجه شوید که کدام کاربران مدت زمان زیادی از اجرای آخرین دستورشان گذشته است. هر کاربر نیز با دو مولفه (ستون) sid و username مشخص می شوند. برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر از v$session و ستون های آن این لینک را بخوانید و همچنین دستور زیر را اجرا کنید.

desc v$session

بطور مثال در خروجی کوئری زیر دو کاربر MPYLE و KHANR چون مقدار ستون last_call_et بالایی دارند معلوم می شود مدت زمان زیادی از اجرای آخرین دستورشان گذشته است. (مقدار ستون last_call_et بر حسب ثانیه است)

;select sid, serial#, username, last_call_et from v$session where username is not null

\"\"

اما چرا در کوئری بالا از is not null استفاده کردیم؟ به این خاطر که کاربران سیستمی در اوراکل وجود دارند که فاقد نام هستند (خُرزو خان ها) و لزومی هم ندارند که نشان داده شوند یا اینکه بخواهیم جلسه کاری آنها را kill کنیم. برای کُشتن (Kill کردن) یا از میان بردن یک جلسه از دستور زیز استفاده می کنیم. از مقدار دو ستون sid و #serial برای معرفی کاربر به دستور alter و از بین بردن همان جلسه استفاده می کنیم. توجه کنید ستون username برای kill کردن فایده ای ندارد چون ممکن است توسط یک نام کاربری چندین جلسه ایجاد شده باشد و ما قصد داریم آن جلسه ای را از بین ببریم که دارای sid و #serial خاص است. پس نتیجه اینکه مقدار این دو ستون به ازای هر سطر منحصر به فرد است.

;’#alter system kill ‘sid,serial

بطور مثال دستور زیر آن جلسه کاری کاربر MYPLE را از بین می برد که دارای sid=65 و serial#=23451 باشد.

;’alter system kill ’65,23451برچسب ها : , ,