منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پیشنهاد نام برای فدورا 20

\"fedora\"

هر کدام از نسخه های فدورا که معمولا هر شش ماه منتشر می شوند دارای یک نام هستند مثلا نام Fedora 18  گاو گرد و نام Fedora 19 که نسخه ی آلفای ان چند وقت پیش منتشر شد گربه ی شرودینگر می باشد.

با این خال توسعه دهندگان توزیع محبوب فدورا طی انتخاباتی که برگزار می کنند نام های پیشنهادی از طرف کاربران را دریافت می کنند و  پس از  رای گیری یک نام  انتخاب می شود.اکنون زمان پیشنهاد اسم برای Fedora 20 است که این پیشنهاد نام برای فدورا ۲۰ از تاریخ May 15, 2013 یعنی چند روز پیش آغاز شده و تا ساعت ۲۳:۵۹:۵۹ UTC روز May 22, 2013 ادامه خواهد داشت.

گفتنی است که نام پیشنهادی باید با نام نسخه ی قبلی رابطه داشته باشد مثلا نام فدورا ۲۰ باید با گربه ی شرودینگر که نام فدورا ۱۹ است در ارتباط باشد که برای اطلاعات بیشتر در این زمینه  و  راهنمای پیشنهاد نام کافی است تا اینجا را مطالعه نمایید و جهت دیدن تاریخچه نام های توزیع فدورا کافی است تا اینجا را ببینید.

امروز و هر روز با فدورا

 برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,