منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پیشنهاد کمک گوگل به وب‌سایت‌های هک‌شده

امروز گوگل سرویس جدیدی اضافه کرد برای کمک به صاحبان وب‌سایت‌های هک‌شده و یا آلوده به ویروس تا دوباره بتوانند کنترل وب‌سایتشان را بدست گیرند.
این خصوصیت به بخش وب مستر اضافه شده‌است که در آدرس زیر می‌توان به آن دسترسی پیدا کرد.
http://www.google.com/webmasters/hacked

منبع اصلی خبر