منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پیوستن CloudBees به اکلیپس

پلتفرم CloudBees به عنوان عضوی جدید به بنیاد اکلیپس اضافه شد . هدف آنها توسعه ی سازمان هایی است که اکلیپس را به عنوان استراتژی مهم خود در نظر گرفته و محصولات خود را بر پایه ی اکلیپس عرضه میکنند.