منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پیکربندی سطل زباله در KDE 5

 پیش از این در مطالب “پاک کردن Trash از خط فرمان“و “مدیریت Trash از خط فرمان در لینوکس” گفته شده بودند. در این مطلب و با توجه به میزکار KDE 5 ماژولی معرفی می شود که توسط آن می توان بر روی سطل زباله یا Trash کنترل داشت و آنرا پیکربندی کرد.

kde5_trash_configure1

Delete files older than‌ مدت زمانی n روزه را پاک می کند که فایل هایی قدیمی تر از آن، مثلا فایل هایی تا قبل از ۷ روز به صورت خودکار پاک شوند. Limit to maximum size‌ محدودتی برای فضای سیستم فایل مورد استفاده Trash را تعیین می کند. به طور مثال در صورتی که فایلی بیش از محدودیت را پاک کنیم، خطایی نشان داده می شود. در صورتی که این گزینه انتخاب نشده باشد، فضایی نامحدود اختصاص داده می شود.

زمانی که محدودیت تعیین شده سر رسید مطابق when limit reached سه عکس العمل را می توان تعیین کرد که عبارتند از :

  • Warn me‌ : که تنها یک پیغام خطا را نشان می دهد و الته فایل و دایرکتوری مورد نظر پاک نمی شوند تا دستی Trash را پاک سازی کنیم.
  • Delete Oldets Files From Trash : که فضایی را با پاک کردن فایل های قدیمی تر فراهم می کند.
  • Delete Biggest Files From Trash : که فضایی را با پاک کردن فایل های با اندازه بزرگ تر فراهم می کنند.برچسب ها : , ,