منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پیکربندی و تنظیمات Nagios

Nagios ابزاری برای مانیتورینگ سرویس ها، زیر ساخت ها و شبکه به کار می رود. نصب Nagios شامل نصب بر روی ماشین Nagios Server و بر روی ماشین های کلاینت که باید توسط Nagios Server مانیتورینگ می شود. پیکربندی Nagios Server متمرکز بر روی ویرایش فایل nagios.cfg است. همچنین تعریف object ها نیز بخش دیگری از پیکربندی سرور است. object شامل host ها، service ها، hostgroup ها، servicegroup ها، contact ها و غیره است. اشیا درون فایل هایی با پسوند cfg تعریف می شوند که این فایل ها توسط یکی از پارامتر های cfg_file یا cfg_dir تعیین می شوند.

پارامتر های cfg_file به یک فایل با پسوند cfg اشاره می کند که تعریف اشیا درون آن است. پارامتر های cfg_dir نیز به یک دایرکتوری شامل فایل با پسوند cfg اشاره می کند که این فایل نیز شامل تعریف اشیا است.

cfg_file=/path/to/configuration/filename.cfg

cfg_file=/usr/local/nagios/etc/hosts.cfg

cfg_file=/usr/local/nagios/etc/services.cfg

cfg_file=/usr/local/nagios/etc/commands.cfg

و برای پارامتر cfg_dir

cfg_dir=/path/to/directory_name

cfg_dir=/usr/local/nagios/etc/commands

cfg_dir=/usr/local/nagios/etc/services

cfg_dir=/usr/local/nagios/etc/hosts

پس تا به اینجا با پیکربندی دو فایل “main configuration file” و “Object Definition Files” گفته شد. Resource File فایل دسته دیگری از فایل ها هستند که ماکرو های تعریف شده توسط کاربر را نگه می دارند. Resource File ها برای نگه داری اطلاعات حساس پیکربندی مانند پسورد ها بدون در دسترس بودن آنها برای CGI ها استفاده می شوند. در فایل nagios.cfg پارامتر resource_file محل قرار گیری این فایل (ها) را نگه می دارد.

grep resource_file /etc/nagios/nagios.cfg

resource_file=/etc/nagios/private/resource.cfg

اطلاعات این فایل برای CGI مخفی است.

به طور خلاصه به سه دسته فایل “main configuration file” و “Object Definition Files” و “Resource File” گفته شد. فایل nagios.cfg فایلی بود که تنظیمات اصلی در آن داده می شود. شامل دو پارامتر cfg_file و cfg_dir است که به ترتیب اشاره به یک فایل تعریف اشیا و یا دایرکتوریی شامل فایل های تعریف اشیا است. می توان بیش از یکی از هر کدام از پارامتر ها در فایل nagios.cfg داشت. پارامتر دیگر درون فایل nagios.cfg پارامتر resource_file است که به resource_file اشاره می کند.. در ادامه چندین پارامتر دیگر نیز گفته می شود.

پارامتر object_cache_file اشاره به میر فایلی می کند که یک کپی cache شده از تعریف اشیا را نگه می دارد. cache file  هر زمان که سرویس  re-start دوباره از نو ایجاد خواهد شد و مورد استفاده CGI است.

grep object_cache_file /etc/nagios/nagios.cfg

پارامتر log_file به مسیر فایل log سرویس nagios اشاره می کند و می بایست که نخستین پارامتری باشد که در ابتدای فایل اصلی پیکربندی (یعنی nagios.cfg) تعریف می شود. پس nagios خطا هایی را که در پیکربندی فایل اصلی پیدا می کند را در آن می نویسد.

پارامتر status_file اشاره به فایلی می کند که این فایل وضعیت فعلی سرویس و اطلاعات downtime را نگه می دارد. این فایل شامل اطلاعات وضعیتی است که توسط کنسول nagios (همان web interface) نشان داده می شود. به طور مثال وضعیت یک host را نشان می دهد. به طور در hoststatus وضیعیت فعلی ماشین مشخص است که اگر current_status برابر صفر باشد یعنی ماشین UP است و اگر یک باشد یعنی DOWN است و این وضعیت در اینترفیس وب گزارش داده می شود. (البته تغییر این فایل به صورت پویا و داینامیک صورت می گیرد).

پارامتر status_update_interval اشاره به مدت زمانی به ثانیه می کند که nagios باید داده های وضعیتی درون فایل status_file را بروز کند.

پارامتر temp_file به یک فایل موقتی اشاره می کند که هر گاه nagios بخواهد داده های وضعیتی و غیره را بروز کند، این فایل را ایجاد می کند. اگر مدت طولانی این فایل استفاده نشود، فایل به طور خودکار پاک خواهد شد.

پارامتر temp_dir به یک دایرکتوری اشاره می کند. فایل temp_file توسط nagios درون این دایرکتوری ایجاد می شود.

پارامتر های nagios_user و nagios_group به ترتیب به نام کاربری و گروهی که سرویس یا فرایند nagios تحت مالکیت آن اجرا (run) می شود را مشخص می کند. نام کاربری nagios اجازه login به سیستم را ندارد و از نوع نام های کاربری سیستمی هستند. نام های کاربری سیستمی در اصل shell ای برای وارد شدن به سیستم را ندارند. (nologin نام shell ای است که به آنها داده می شود). به طور پیشفرض نام کاربری و گروه nagios است.

grep nagios /etc/passwd

پارامتر notifications_enable برای مشخص کردن اینکه در زمان start یا restart شدن nagiso، سرویس nagios باید Notification ها را ارسال کند. اگر این پارامتر با صفر مقدار دهی شده باشد، پس nagios هیچ Notifications ای به host و سرویس ها نمی فرستد. ولی اگر مقدار 1 داشته باشد، پس Notifications ارسال می کند.

این فایل دارای پارامتر های بسیاری است که می توانید از اینجا بخوانید.برچسب ها : , , , , , ,