منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پیکربندی rc.conf در Gentoo

مطمئنم مخاطب هوشمند من قبل از آغاز مراحل نصب سیستم عامل جنتو کمینه این بلاگ رو بخوبی مطالعه می نماید و پس از آن آغاز به نصب جنتو می کند. این هم هدیه ائی به شما کاربر باهوش جنتو از طرف لری گاوه 

حتما در برگردان کتاب راهنمای جنتو متوجه شدید که تنظیمات فایل


/etc/rc.conf


را با جمله ائی مانند: وازش کن و حالشو ببر توضیح داده! علت این است که در خود این فایل به اندازه کافی درباره آن توضیح داده شده که در حین نصب کردن جنتو به دستگاه شما منتقل می گردد.

خوب این هم ترجمه یا برگردان توضیحات این فایل:


برگردان توضیحات پیکربندی آر سی


نکته مهم درباره آن این است که شما باید بدانید متغییر چیست و daemon ها چه چیزهائی هستند که آن هم البته درباره شاخ غول نیست. این ها تنظیم هائی هستند که برخی خدمات را به برخی فعالیت های اضافی وادار می نمایند و البته در جاهائی هم می توانید انتخاب نمایید که مثلا این خدمت فلان کار را انجام ندهد!

دقیقا برگردان هر جمله در زیر آن قرار داده شده.

برگردان بد آنرا بگذارید به حساب بی سوادی من!