منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

چند دستور ساده برای شروع با خط فرمان

در این بخش به چند دستور ساده در لینوکس میپردازیم

ما دارای دو محیط هستیم :\"\"

  • محیط متنی (cli)
  • محیط گرافیکی (GUI)

محیط گرافیکی در لینوکس x windows  هست و محیط متنی shell .  در ضمن ما دارای چندین شل هستیم . برای نمونه : bash ,csh ,sh , …

برای رفتن به ترمینال جهت ارتباط با شل میتوان در محیط گرافیکی از alt+ctrl + t  استفادخ کرد یا از accesories -> terminal   استفاده نمود . همچنین : alt+ctrl+f1-6 iv  هر جلسه از محیط خط فرمان tty حوانده میشود که با تایپ این دستور نیز میتوانید بفهمید از کدام جلسه استفاده میکنید .

 

حال به بررسی چند دستور ساده میپردازیم .

از دستورات زیر برای خروج از حساب کاربری استفاده میشود

#logout
#exit

از دستورات زیر برای راه اندازی مجدد سیستم استفاده میشود

#reboot
#init 6

از فرمان زیر برای خاموش کردن سیستم استفاده میشود

#shutdown
#init 0

نمایش تاریخ

#date

Calander نمایش تقویم

 

#cal

بوسیله دستورزیر سه ماه قبل , جاری , و بعد را مشاهده میکنیم

#cal -3

بوسیله فرمان زیر ۱۲ را مشاهده میکنیم

#cal -y

12 ماه سال مورد نظر را میتوانیم مشاهده کنید

#cal 2005

 

   

 

یکی از خصوصیات جالب لینوکس استفاده دستور کمک می باشد.بوسیله فرمانهای زیر میتوانیم درباره فرمان مورد نظرمان اطلاعات کاملی کسب کنیم

#man date
#info date
#date –help
#whatis cal

man به معنی manual میباشد و info به معنی information

از دستور cd که به معنی change directory میباشد برای رفتن به یک دایرکتوری مورد نظر میتوانیم استفاده کنیم

#cd /bin
[root@localhost /bin]#

از فرمان ls که به معنی  lists میباشد محتویات بک دایرکتوری یا فولدر استفاده میکنیم

#ls

مشاهده محتویات یک دایرکتوری با جزئیات کامل آن مثل زمان ساخت permission… را با فرمان زیر تشخیص میدهیم

#ls -l

ll که به معنی long list میباشد همان کار فرمان ls -l را انجام میدهد

#ll

 

از دستور زیر برای دیدن فایلهای مخفی استفاده میشود

#ls -a

با فرمانهای زیر میتوانیم صفحه نمایش را پاک کنیم

#clear و یا ctrl+l

از فرمان history برای نمایش فرمانهای اجرا شده استفاده میتوان استفاده کرد

#history

از این فرمان به منظور پاک کردن فرمانهای اجرا شده قبل استفاده میشود

#history -c

برای نمایش فرمانهای اجرا شده استفاده میشود اما نمیتوانیم از دکمه های اشاره برای بالا و پایین کردن فرمانها استفاده کرد

#history |more

همان کار فرمان بالا را انجام میدهد با این توافت که از دکمه های اشاره میتوانیم استفاده کنیم

#history |less

 

همچنین میتوانید این مطالب را نیز بخوانید :

 

“guake

“آموزش ترمینال -قسمت اول -انگلیسی”

“آموزش ترمینال لینوکس-قسمت ۲-انگلیسی”

“آموزش ترمینال -قسمت ۳-انگلیسی”

“آموزش ترمینال -قسمت ۴-انگلیسی”

“آموزش شل‌اسکریپتینگ”

“دانلود کتاب بش”

“کتاب Bash Pocket Reference”

 

 برچسب ها : , , , , ,