منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

چهار ابزار متن باز جایگزین اسلک، برای ارتباطات گروهی

چهار ابزار متن باز جایگزین اسلک، برای ارتباطات گروهی

nikkhah52

در هر محیط تیمی، داشتن ابزار مناسب برای ارتباط اعضای گروه با یکدیگر بسیار مهم است. اینکه چه ابزاری استفاده شود، بستگی به موقعیت و کار تیم دارد. مثلا برای ارتباطات ایمیلی، می توان از میلینگ لیست استفاده کرد، برای کنترل نسخه از گیت، برای همکاری در نوشتن، از ویکی یا اترپد (Etherpad)؛ و یا حتی می توان از بسته های کامل مدیریت پروژه بهره برد.برچسب ها :