منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

چگونه اطلاعات کاملی از یک فایل/پوشه بدست آوریم

در محیط گرافیکی بسته نرم افزار خاصی برای اینکه بتوانید اطلاعات بسیار جامع و کاملی را برای یک فایل/پوشه بدست آورید وجود ندارد که البته این هم تو لینوکس طبیعی است. دستوری که میخواهیم این بار برای شما معرفی کنیم قادر است اطلاعات نابی همچون mimetype تعداد بلاک بسته نرم افزاری پیش فرضی که با  [ Read More ]برچسب ها :