منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

چگونه با استفاده از یک Tile آیفون گم شده خود را پیدا کنیم ؟

چگونه با استفاده از یک Tile آیفون گم شده خود را پیدا کنیم ؟

mz438

گاهی این اتفاق رخ می دهد که آیفون خود را حتی داخل خانه گم کنیم . در چنین مواقعی با جدیت تمام و البته بی حوصلگی و بی صبری اتاق ناهار خوری ، آشپزخانه و یا حتی حمام را می گردیم تا به یاد آوریم که گوشی خود را کجا گذاشته ایم . تایل (Tile) یک یابنده محبوب است که در چنین مواقعی ، حتی اگر که گوشی شما در حالت بی صدا باشد ، به شما در یافتن دستگاه کمک می کند .