منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

چگونه تمام فرایند های یک کاربر را kill کنیم

گاهی اواقت به دلایلی بعنوان مدیر باید فرایند یا فرایند ها یا حتی تمامی فرایند های کاربری خاص را از بین ببرید.برای kill کردن تمام فرایند های یک کاربر از روش های زیر استفاده کنید. روش نخست با pgrep و سوئیچ u فهرست تمام فرایند های کاربر amirnami را پیدا می کنیم و سپس خروجی را بعنوان ورودی و بعنوان پارامتر به دستور kill می فرستیم و سپس سگنال 9 را به فرایند ها می دهیم.

pgrep -u amirnami | xargs kill -9

دستور xargs خروجی یک دستور را توسط Pipe کردن بعنوان پارامتر به دستوری دیگر می فرستد.

روش دوم نخست فرایند ها را با دستور ps پیدا می کند. سپس با دستور grep تنها آنهایی را که شامل amirnami هستند را جدا و بعنوان ورودی به دستور awk می فرستد و باجرای دستور awk زیر تنها ستون دوم بعنوان پارامتر ورودی (توسط xargs) به دستور kill فرستاده می شود.

ps -ef | grep amirnami | awk ‘{ print $2 }’ | sudo xargs kill -9

روش سوم استفاده از دستور pkill، این دستور مانند kill عمل می کند، یعنی سگنالی را به فرایند می فرستد اما با استفاده از سوئیچ u-، سیگنال را تنها به کاربر مورد نظر ارسال می کند. سگنال پیشفرض، سگنال شماره 15 یا SIGTERM است.

pkill -u amirnami

روش چهارم استفاده از دستور killall و همانند آنچه که برای pkill گفته شد.

killall -u amirnamiبرچسب ها : , , , , , , , , , ,