منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

چگونه دکمه ها را در تریسکل ۶ به سمت چپ ببریم.

همان‌طور که خودتون بهتر از من می‌دونید در قالب پیش‌فرض تریسکل ۶ (Trisquel) دکمه‌ها در سمت راست قرار دارند،‌ برای اینکه اون‌ها رو به سمت چپ ببریم بایستی که دستور زیر رو توی ترمینال بزنیم.

gconftool-2 --set /apps/metacity/general/button_layout --type string close,minimize,maximize:menu

برای تغییر در ترتیب اون‌ها هم می‌تونید که جای کلمه‌های close، minimiz و maximize رو عوض کنید.

منیع: +برچسب ها :