منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

چگونه مدت زمان یک فیلم را پیدا کنیم

با استفاده از این دستور بسیار ساده قادر خواهید بود مدت زمان پخش یک فایل ویدویی را پیدا کنید: ffmpeg -i FILE_NAME 2>&1 | grep \”Duration\” | cut -d \’ \’ -f 4 | sed s/,// به جای عبارت FILE_NAME نام فایل را با پسوند ذکر کنید.برچسب ها :