منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

چگونه می توانیم اندازه حافظه اصلی (RAM) موجود بر روی سیستم لینوکسی را پیدا کنیم

برای اینکه بتوانیم میزان حافظه اصلی موجود بر روی سیستم را در یک سیستم لینوکسی پیدا کنیم، ابزار های گوناگونی وجود دارد. توجه داشته باشید که تمامی اطلاعات در مورد حافظه اصلی و فضای swap، دیگر سخت افزار ها مانند پردازنده و تمامی فرایند های موجود در یک سیستم لینوکسی، در دایرکتوری proc/ بصورت فایل هایی قرار می گیرد، مه می توانید با استفاده از ابزارهایی که فایل های متنی را می خوانند (مانند دستور cat, دستور های head,tail و دستور grep)، محتوای آنها را بخوانید. همچنین دستور های باینری مانند free و top اطلاعات خود را از این فایل ها می خوانند.برای پیدا کردن میزان RAM موجود بر روی سیستم می توانید از روش ها و دستور های زیر استفاده کنید.

  • فایلی به نام meminfo در زیر دایرکتوری proc/ وجود دارد که می توانید با هر کدام از دستور های زیر، محتوای آنرا بخوانید.

less /proc/meminfo

OR

cat /proc/meminfo

همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید، میزان RAM موجود بر روی سیستم، 495368 کیلوبایت است. (البته این خروجی برای یک ماشین مجازی است که 512 مگابایت RAM دارد که از این میزان فضای کلی، 495368 کلیلوبایت آن یعنی حدودا 483 مگابایت برای استفاده اجرای فرایند ها و برنامه ها مورد استفاده قرار می گیرد.)

  • می توایند از دستور grep استفاده کنید و خروجی مربوط به فایل را فیلتر کنید و تنها سط MemTotal را نشان دهید.

grep MemTotal /proc/meminfo

OUTPUT

MemTotal:         495368 kB

فرض کنید که می خواهید یک متغیر داشته باشید که حاوی اندازه RAM موجود بر روی سیستم شما باشد، می توانید با دستور زیر آنرا ایجاد کنید.

(‘{MEMTOTAL=$(grep MemTotal /proc/meminfo | awk ‘{print $2

  • همچنین می توانید با هر یک از دستور های زیر به ترتیب میزان حافظه RAM موجود بر روی سیستم را بر حسب کیلوبایت، مگابایت و گیگابایت مشاهده کنید.

free

free -m

free -g

همچنین می توانید تنها میزان کل حاظفه RAM موجود بر روی سیستم را با استفاده از سوئیج t- مشاهده کنید.

free -t

OR

free -to

  • با استفاده از دستور vmstate به همراه سوئیچ s- نیز می توانید میزان فضای RAM موجود بر روی سیستم را مشاهده کنید.

vmstate -s

  • استفاده از دستور top، یکی دیگر از روش هایی است که می توانید میزان حافظه RAM موجود بر روی سیستم را مشاهده کنید.برچسب ها : , , , , , , , ,