منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

چگونه می شود تغییرات در صف اوراکل در vs2010 هندل کرد

برای هندل کردن تغییرات در صف Oracle در Visual Studio 2010، شما می‌توانید از کتابخانه Oracle Data Provider for .NET (ODP.NET) استفاده کنید. با استفاده از ODP.NET، شما می‌توانید به پایگاه داده Oracle متصل شده و تغییرات را در صف‌ها (queues) مدیریت کنید. در ادامه، یک نمونه کد برای هندل کردن تغییرات در صف Oracle در Visual Studio 2010 با استفاده از ODP.NET را برای شما ارائه می‌دهم: ```vb Imports Oracle.DataAccess.Client Public Class MyClass Public Shared Sub