منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

چگونه نوع سیستم فایل یک پارتیشن لینوکسی را پیدا کنیم

در لینوکس انواع مختلفی از سیستم فایل ها مانند ext2, ext3, ext4, xfs و btrfs وجود دارد که بر روی پارتیشن های ایجاد شده می توان نصب کرد. همچنین دسته ای دیگری از سیستم فایل که بر روی حافظه اصلی مورد استفاده هستندف مانند tmpfs نیز وجود دارند که می توانید مطلب “سیستم فایل های در حافظه” را بخوانید.

می توان از دستور های df, lsblk, mount,file یا دستور fsck یا خواندن فایل etc/fstab/ برای پیدا کردن سیستم فایل هر پارتیشن هارد دیسک استفاده کرد.

استفاده از دستور df

df -T

“df -T | awk ‘{print $1,$2,$NF}’ | grep “^/dev

استفاده از دستور mount

“mount | grep “^/dev

استفاده از دستور file

file -sL /dev/sda1

file -sL /dev/sdb2

استفاده از دستور fsck

fsck -N /dev/sda3

fsck -N/dev/sdb1

استفاده از دستور lsblk

lsblk -f

همچنین می توانید مطلب “بررسی میزان فضای دیسک” را نیز مطالعه کنید.برچسب ها : , , , , ,