منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

چگونه یک پارتیشن را با استفاده از برچسبش Mount کنیم‌؟

چطور می‌توانم یک فایل سیستم (‌پارتیشنی از دیسک‌) را با استفاده از برچسب (‌Label‌) روی فایل سیستم ext۳/ext۴ جاگذاری شده روی یک فلش درایو (USB Disk) یا هارد دیسک را در سیستم‌های لینوکسی سوار (Mount) کنم‌؟
دستور e۲label برچسب فایل سیستم را تنظیم می‌کند و یا آن را نمایش می‌دهد‌. دستور mount قابلیت سوار کردن پارتیشن‌ها با استفاده از برچسب‌هایشان را دارا می‌باشد‌. برای دیدن نوع برچسب فعلیتان می‌توانید از دستوری مانند زیر استفاده کنید‌:

# e۲label /dev/sdc۱

که نمونه‌ای از خروجی‌اش به صورت زیر است‌:

seagate_۲tb_usb

نحو: دستور Mount با برچسب

نحو این دستور چیزی شبیه به این خواهد بود‌:

mount -l label_name_here /path/to/mount/point

برای سوار کردن /dev/sdc۱ با استفاده از برچسب seagate_۲tb_usb روی /media/usb دستورات زیر را وارد می‌کنیم‌:

# mkdir -p /media/usb
# mount -l seagate_۲tb_usb /media/usb
# df -H

نمونه‌ای از خروجی به صورت زیر خواهد بود‌:

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/md۰ ۱۲۷G ۹۰۲M ۱۲۰G ۱% /
tmpfs ۱. ۱G ۰ ۱. ۱G ۰% /lib/init/rw
udev ۱. ۱G ۲۶۷k ۱. ۱G ۱% /dev
tmpfs ۱. ۱G ۰ ۱. ۱G ۰% /dev/shm
/dev/md۲ ۱. ۶T ۸۱G ۱. ۵T ۶% /data
/dev/mapper/cryptvg-mybackup
۶۳۵G ۴۸G ۵۵۵G ۸% /securebackup
/dev/sdf۱ ۲. ۰T ۸۵۸G ۱. ۱T ۴۶% /media/usb

لطفا به این نکته توجه کنید که اسم اصلی سخت افزار من /dev/sdf۱ می‌باشد‌. در مورد تغییر برچسب و نقطه سوار کردن سخت‌افزار با توجه به نیاز‌هایتان می‌توانید آزادانه تصمیم بگیرید‌.

به روز‌رسانی فایل /etc/fstab

شما می‌توانید فایل /etc/fstab را برای سوار کردن خود‌کار سیستم‌فایل با استفاده از برچسبش خطی به صورت زیر را به آن اضافه کنید‌:

LABEL=seagate_۲tb_usb /media/usb ext۳ defaults ۰ ۰

منبع

\"ارسالبرچسب ها : , , , , , , ,