منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

چگونه VR ها سرباز های عالی تربیت می کنند

چگونه VR ها سرباز های عالی تربیت می کنند

7023 b877618af035d2eb14fd42df58db5198

ارتش برخی از کشور ها مثل امریکا و انگلیس از VR ها برای تربیت سرباز ها استفاده می کنند. آن ها با ایجاد محیط های بازی مانند، فضای جنگ را شبیه سازی کرده و سربازان را در موقعیت قرار می دهند تا عملکرد آن ها را در محیط های مشابه بسنجند. این روش بسیار کارآمد تر و ارزان تر از راه های آموزشی قدیمی است.برچسب ها :