منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

چگونگی آشکار کردن فایل های Hidden در ویندوز (دستور attrib)

تا به حال شده که یه ویروس تو سیستمتون بیافته که فایل های درایو C را خود به خود Hidden کنه یا اینکه ویروسی در سیستم تان بیافته که نتوانید بصورت گرافیکی فایل های پنهان رو ببینید؟ فرض کنید می خواهید فایل های درایو D را از حالت Hidden در بیاورید یا اینکه تمامی محتویات D را از حالت Hidden در بیاورید، با استفاده از دستور attrib می توانید Attribute های یک فایل را مشاهده یا تغییر دهید.شکل کلی استفاده از دستور بصورت زیر می باشد.

ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [+I | -I] [drive:][path][filename] [/S [/D] [/L]] # Windows ATTRIB Command

با + و – در کنار هریک از سوئیچ ها به ترتیب یک Attribute را به فایل اضافه یا حذف می کنیم. در شکل بالا :drive یعنی یکی از پارتیشن ها مانند \':D\' که تمامی محتوای آن تحت تاثیر قرار می گیرد. path یعنی مسیری به یک فایل مانند D:\\Folder1\\file1.txt و filename یعنی نام یک فایل در دایرکتوری جاری. 4 تا Attribute زیر وجود دارند:

  • R : خاصیت Read-Only
  • A : خاصیت Archive File
  • S : خاصیت فایلِ سیستمی System File
  • H : خاصیت فایل Hidden

بطور مثال اگر بخواهید تمامی فایل های( Hidden شده و غیر Hidden) درون درایور D را نشان دهید از دستور زیر استفاده کنید.

attrib -s -h -r D:\\*.* /s /d | more

s/ و d/ دو سوئیچ دستور هستند و s- یعنی Attribute فایلِ سیستمی. عبارت *.*\\:D یعنی تمامی انواع فایل ها با نام ها و پسوند های گوناگون.

\"\"

یا اینکه می خواهید تنها فایل ها با فرمت txt. در زیر دایرکتوری Link را نشان دهید.

attrib -s -h -r D:\\Link\\*.txt /s /d | more

\"\"

می توانید از این دستور برای تمامی درایو های سیستم یا برای Flash Memory ها و انواع دیگر درایوها استفاده کنید.برچسب ها : , , , , ,