منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کاراکتر های فارسی در عکس توسط PHPپروژه Persian Log2Vis version 1 beta 1

یکی از مشکلات موجود برای کتابخانه GD، پشتیبانی نکردن از کاراکتر های فارسی (کاراکتر های "راست به چپ" و "دو جهته") است. تعدادی توسعه برای این کتابخانه نوشته شده اند که تقریبا هیچ کدام به طور کامل قابل استفاده نیستند.

تابعی توسط توسعه های FriBiDi و Multibyte String موجود در PHP نوشتم که این کار را به خوبی انجام می دهد. نمونه ای از تصاویر گرفته شده توسط این تابع را در ادامه مطلب مشاهده کنید.


ادامه مطلب «کاراکتر های فارسی در عکس توسط PHP»برچسب ها :