منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کاربرد های دستور man در خط فرمان لینوکس

این دستور راهنمایی دستی یا Manual از هر فرمان در خط فرمان است.زمانی که نام دستوری رو بلد هستید میتوانید با استفاده از دستور زیر به راهنمای دستور مورد نظرتون برسید.در این اموزش نکاتی رو برای استفاده بهتر و بهینه تر از این دستور خواهیم داد.

man ls

نکته اول:

1-وارد ترمینال شوید و کد بالا را وارد کنید
2-حال نگاهی به سه خط اول خوجی بیندازید.

ls(1) User Commands ls(1)

NAME
ls – list contents of directory

SYNOPSIS
/usr/bin/ls [-aAbcCdeEfFghHilLmnopqrRsStuvVx1@]

3-حال دستور زیر را وارد کنید.

man sudo

4-خروجی زیر نمایان خواهد شد

SUDO(8) MAINTENANCE COMMANDS SUDO(8)

NAME
sudo, sudoedit – execute a command as another user

SYNOPSIS
sudo -h | -K | -k | -L | -V

اولین خط رو نگاه کنید یه عدد داخل پرانتز هست.این شماره ها که اعدادی از 1 تا 8 هستند دسته بندی اعمال شده بر روی خروجی دستور man را نمایش میدهند.معنی هر دسته بندی را در زیر مشهاده خواهید کرد.

1-دستورات عمومی مانند ls
2- فراخوانی های سطح پائین سیستم عامل که بوسیله ی کرنل فراهم میشود  مانند chmod
3- توابع کتابخانه ای C  مانند beep
4- فایل های مخصوص مانند console
5- فایل های پیکریندی سیستم مانند hosts
6- بازی ها مانند rubik
7- متنوعمانند asciii
8- دستورات مدیریتی مرتبط با root مانند sudo

نکته دوم:

پیشتر گفتیم زمانی از دستور man استفاده خواهیم کرد که نام دستور رو میدونیم اما اگه نام دستور رو ندونیم و فقط از کاربردش اطلاع داشته باشیم اما روشی هست که بدون اطلاع نام دستور رو پیدا کنیم.

مثلا میخواهیم دنبال دستوری بگردیم که کار لیت کردن دایکتوری رو انجام بده

man -k list

از عبارت list  ه عنوان کاربر استفاده کردم و خروجی فهرستی از دستوراتی هست که کلمه لیست داخلشون قرار داره همراه با پرانتزی که داخل شماره دسته بندی راهنما قرار گرفته .

نکته سوم

زمانی که نام دستور رو بدونیم ولی از کاربردش مطلع نباشیم اما نخواییم راهنمای طولانیشو ببینیم باید از دستور زیر استفاده کنید.تا فقط از کاربرد دستور مورد نظرتون مطلع بشید.

man -f ls

دستور بالا یکی از معادل های دستور whatis هست .

نکته چهارم

زمانی از man استفاده استفاده مکنیم اما اطلاعاتی که داره خیلی قدیمیه.برای بروز کردن راهنمای دستور دستور زیر رو همراه با دستوری که میخواید راهنماش رو بروز کنید استفاده کنید .

man -u ls

The post کاربرد های دستور man در خط فرمان لینوکس appeared first on hhuu.برچسب ها : , , , , ,