منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کاربرد Oracle.DataAccess.Client.OracleNotificationRequest

کلاس Oracle.DataAccess.Client.OracleNotificationRequest در فضای نام Oracle.DataAccess.Client مربوط به کتابخانه Oracle Data Access Components (ODAC) است. این کلاس برای ارسال درخواست‌های اطلاع رسانی (notification) به سمت سرور پایگاه داده Oracle استفاده می‌شود. با استفاده از Oracle.DataAccess.Client.OracleNotificationRequest، می‌توانید درخواست‌های اطلاع رسانی را تعریف کرده و به سرور پایگاه داده Oracle ارسال کنید.