منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کاربرد Oracle.DataAccess.Client.OracleXmlQueryProperties

Oracle.DataAccess.Client.OracleXmlQueryProperties کلاسی است که در کتابخانه Oracle Data Access Components (ODAC) برای تنظیم ویژگی‌های مربوط به پرس‌وجوی XML در دیتابیس Oracle استفاده می‌شود. این کلاس امکاناتی را فراهم می‌کند که به شما اجازه می‌دهد پرس‌وجوهای XML پیشرفته را در دیتابیس اجرا کنید و نتایج را بازیابی کنید. در زیر به برخی از مهمترین ویژگی‌ها و کاربردهای Oracle.DataAccess.Client.OracleXmlQueryProperties می‌پردازم: 1.