منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کاغذدیواری تائوی برنامه نویسان – اصلاح شد

دیگه بدون بحث و صحبت (: اینهم عکس کوچکش:


\"\"

اینهم اصلش. کتاب اول، بند چهارم

\"JPEG

به اشتراک بگذارید\"Facebook\"\"Twitter\"\"email\"\"FriendFeed\"\"RSS\"برچسب ها : , ,