منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کامپیوتری که هیچوقت خراب نمی‌شود

در دانشگاه کالج لندن، کامپیوتر جدیدی ساخته و فعال شده است که در صورت یافتن مشکلی در یکی از بخش‌های خود آن بخش را دوباره برنامه‌ریزی می‌کند.
این کامپیوتر که با تقلید از شرایط تصادفی و هرج و مرج موجود در طبیعت، بصورت توزیع شده روی سیستم‌های مختلف و در جهت مدل‌سازی مغز انسان و دیگر پروسه‌های پیچیده‌ی طبیعت ساخته شده است، انقلابی در صنعت کامپیوتر است.
دنیایی را تصور کنید که هرگز روزتان بخاطر خراب شدن یک برنامه یا کامپیوتر خراب نخواهد شد.

منبع اصلی خبر