منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کاندیدای بلندر ۲٫۶۳ آماده است

نسخه RC1 بلندر 2.63 برای دریافت آماده است. می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

سامانه جدید بلندر برای ویرایش مش‌ها در این نسخه افزوده شده است. BMesh امکان ساخت مدل‌هایی با چند ضلعی‌های بیشتر از 4 ضلع را فراهم می‌کند.
ابزاری همچون subdivide و یا loop cut نتایج بهتری را تولید می‌کنند چرا که نیازی نیست چندضلعی‌ها مثلثبندی شوند.برچسب ها : ,