منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کانگارو: دسکتاپ ویندوز 10، هم اندازه یک گوشی

کانگارو: دسکتاپ ویندوز 10، هم اندازه یک گوشی

nikkhah27

با وجود راحتی که کامپیوتر استیک دارد، ولی باز هم محدودیت های بسیاری را تحمیل می کند: یکی از مهمترین آنها اینست که شما به ندرت بیش از یک درگاه خواهید داشت و همیشه باید استیک را به یک منبع قدرت هم وصل کنید. شرکت InFocus ایده بهتری ارائه کرده است.